Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi témájú aktuális jogszabályok

A vidékfejlesztési miniszter 43/2012. (V. 3.) VM rendelete

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól.

Hatályos: 2012.05.04.

A Kormány 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelete

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2012.03.28.

A miniszterelnök 32/2012. (III. 7.) ME határozata helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a vidékfejlesztési miniszter javaslatára Kovács Pétert a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává – 2012. március 1-jei hatállyal – kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A külügyminiszter 5/2012. (II. 24.) KüM közleménye

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi CXXXVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről.

Hatályos: 2012.03.01.

A vidékfejlesztési miniszter 6/2012. (II. 21.) VM rendelete

A Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület létesítéséről.
A rendelet védetté nyilvánítja a „Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület elnevezéssel a Tolna megyében, Dunaszentgyörgy és Paks közigazgatási területén lévő, az 1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 332 hektár kiterjedésű területet”. „A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.”

Hatályos: 2012.03.01.