Környezetügyi kutatások tervezése, szervezése

Környezetügyi kutatások tervezése, szervezése magában foglalja a környezetvédelemi megoldások megvalósítását, fejlesztését, a környezeti hatások kezelésére, a klímaváltozás, ezen belül a légszennyezés, a káros anyag kibocsátás problémájának megoldására, a megújuló energiák alkalmazására, és a hulladékhasznosításra és gazdálkodásra vonatkozó kutatásokat.

Környezetpolitikai stratégiai tanácsadás

Napjainkban már a gazdaság számos szereplőjével szemben elvárás, hogy sajátosságaira szabott környezetpolitikát alkosson. A GreenFlow Zrt. abban nyújt segítséget, hogy a vállalkozások szervezeti formától és mérettől függetlenül – határozzanak meg egy olyan, a környezetvédelmét szolgáló politikát,  amely a társadalmi érdekek szem előtt tartása mellett magában foglal egy olyan hosszú távú környezeti érdekeket céltudatosan ötvöző szemléletet és magatartásformát, ami a környezet megőrzését és fejlesztését szolgálja.

Környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, engedélyezések

Azon vállalkozások számára, amelyek olyan beruházást terveznek, ahol a kivitelezés üzembe helyezése és a működés előfeltétele az átfogó környezeti hatásvizsgálat és felülvizsgálat, egyrészt segítünk feltárni a tervezett létesítménynek az érintett szűkebb és tágabb környezet és annak különböző tényezőire gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait, másrészt szakmai útmutatást adunk az engedélyezés folyamata során.

Oktatás, tudat- és szemléletformálás, környezeti nevelés

Meglátásaink, javaslataink rendszeres, több csatornán történő közzétételével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a környezettudatosság a közgondolkodás részévé, a hétköznapok automatizmusává váljon. Válaszokat adunk és lehetőségeket vázolunk fel többek között a fenntartható fogyasztási szokások elsajátításához, a háztartásokban keletkező hulladék újrahasznosításához, kezeléséhez, a zöldfelületek növeléséhez, az energiatakarékos és hatékony megoldások alkalmazására.

Környezeti marketing és kommunikáció

Ügyfeleinket igyekszünk támogatni és abba az irányba terelni, hogy a környezetvédelem a cég küldetésének canadian pharmacy online részévé váljon, ez által a fogyasztókat meg tudják győzni arról, hogy nem csak a kínált termék vagy szolgáltatás környezetbarát, hanem maga a vállalkozás is környezettudatos, tehát felelősséggel viseltetik a globális és lokális környezeti problémák megoldása iránt. Segítséget nyújtunk olyan speciális környezeti kommunikációs stratégia kidolgozásában, mely olyan eszközöket sorakoztat fel, amik eredményeképpen tények és adatok állnak rendelkezésre a vállalkozásról, alapul szolgálva a fenntartható alapú szemléletváltáshoz és a termelés vagy szolgáltatás zöldítéséhez.