Meglátásaink, javaslataink rendszeres, több csatornán történő közzétételével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a környezettudatosság a közgondolkodás részévé, a hétköznapok automatizmusává váljon. Válaszokat adunk és lehetőségeket vázolunk fel többek között a fenntartható fogyasztási szokások elsajátításához, a háztartásokban keletkező hulladék újrahasznosításához, kezeléséhez, a zöldfelületek növeléséhez, az energiatakarékos és hatékony prime site megoldások alkalmazására.